Helsinki-info l Juhlanumero l 12.6.2000 l 24. vuosikerta
Julkaisija Helsingin kaupunki
Osoite Vanha Raatihuone, PL 214, 00171 Helsinki
Puhelin 1691 (vaihde), faksi 655 354
Vastaava päätoimittaja Pertti Mustonen
Juhlanumeron päätoimittaja Leevi Korkkula
Ulkoasu Pekka Niemi / Rhinoceros Oy
Helsinki 2000 | ISSN 0782-0453
Helsinki-info l tekijät ja yhteystiedot
Päätoimittaja Rita Ekelund, rita.ekelund@hel.fi
Toimitussihteeri Leena Seitola, leena.seitola@hel.fi
Toimittaja Tiina Kotka, tiina.kotka@hel.fi
Ruotsinkieliset sivut Nina Weckström
Ulkoasu Pekka Niemi

Helsinki-info
Helsingin kaupunginkanslian tiedotustoimisto
Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 20
Postiosoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin (09) 1691 (vaihde) | faksi (09) 655 354

Mikä on Helsinki-info?
Helsinki-info on Helsingin kaupungin tiedotuslehti. Se ilmestyy painettuna kuusi kertaa vuodessa ja se jaetaan kaikkiin helsinkiläisiin talouksiin. Nettilehti Helsinki-infoon on valittu muutamia painetun lehden artikkeleita. Helsinki-infon www-etusivulla on linkki kaupungin uutissivuille, joilta saa päiväkohtaisempaa tietoa kaupungin asioista. Molempia sivustoja ylläpitää Helsingin kaupunginkanslian tiedotustoimisto.

Helsinki-infon painosmäärä on 296 250 kappaletta.
Lehteä saa ilmaiseksi kirjastoista ja Jugendsalista (osoitteesta Pohjoisesplanadi 19).
Helsinki-infon jakelu
Helsinki-infon jakelusta vastaa Suomen Posti Oy
Puhelin 020 4515 382, 020 4515 658, faksi 020 4515 221

sivun alkuun