• Helsinki 450-vuotias – kaupunki meren sylissä
450-åriga Helsingfors – staden i havets sköte
Helsinki 450 years – a city in the embrace of the sea.


på svenska

in english

Kuva © Matti Tirri


Helsinki – elämänkokemusta ja menestystä

Hyvät lukijat
450 vuotta täyttävä Helsinki, Itämeren tytär, on nainen parhaassa iässään. Se on ehtinyt kerätä sopivasti elämänkokemusta ja menestystä. Sillä on maailmalla paljon ystäviä, jotka osaavat antaa sille arvoa. Ulkomuodoltaan se on kypsyessään vain entisestään kaunistunut. Se on myös kiehtovan monivivahteinen kaupunki, jolla on runsaasti tarjottavaa yhtä hyvin arkipäiväänsä elävälle asukkaalle kuin uusia elämyksiä janoavalle vierailijalle.

Aivan kuten ihmisillä, myös kaupungeilla on oma ainutlaatuinen elämäntarinansa. Sen tuhannet yksityiskohdat odottavat löytäjäänsä kirjallisissa dokumenteissa, kuvissa, rakennuksissa, esineissä ja ihmisten mieliin talletetuissa muistoissa.

Helsinki-info -lehden juhlanumero tarjoaa lukijalle näistä aineksista rakennetun kudelman. Se on tehty nautittavaksi, tunnistettavaksi, ehkä säilytettäväksikin. Toivotan kaikille Helsingin vanhoille ja uusille ystäville miellyttäviä lukuhetkiä Helsingin elämäntarinan parissa.


Eva-Riitta Siitonen
Ylipormestari

Sisällys | sivun alkuun


Helsingfors – livserfarenhet och framgång

Bästa läsare
Helsingfors fyller 450 år. Hon är Östersjöns dotter, en kvinna i sina bästa år. Hon har samlat livserfarenhet och skördat framgång i lagom proportioner. Ute i världen har hon vänner som förstår att uppskatta henne. Ju mognare till det yttre, desto vackrare blir hon. Hon är en fängslande mångskiftande stad med mycket att ge både den som lever och verkar här och den som törstande efter nya upplevelser söker sig hit.

Varje människa och varje stad har sin egen historia att berätta. De tusentals detaljerna kring Helsingfors väntar på att bli upptäckta i skriftliga dokument, bilder, byggnader, föremål och händelser som lever i folks minne.

Jubileumsnumret av Helsingfors-info bjuder läsaren på en väv av allt detta. Tidningen är till för att läsaren skall njuta, känna igen, kanske bevara. Jag önskar alla gamla och nya Helsingforsvänner angenäma stunder tillsammans med stadens egen historia.


Eva-Riitta Siitonen
Överborgmästare

Innehåll | till början


Helsinki – success and experience in life

Dear Reader
Helsinki will be 450 this year. The Daughter of the Baltic is in her prime. She has had enough time to gather a fair amount experiences and to win success. Helsinki has a lot friends all over the world who have come to appreciate her. Along with the years, Helsinki has only improved in looks. It is an enchantingly varied city with lots to offer in terms of everyday life as well as of unique experiences.

Just like people, cities too have their own individual life stories. The thousands of details accumulated during the years await their finder in written documents, pictures, buildings, artifacts as well as in memories stored in people's minds.

The jubilee edition of Helsinki-info magazine offers the reader a texture woven of all this. The jubilee issue has been edited for its readers to enjoy, to remind them of things and even for keeping. I wish all friends of Helsinki, old and new alike, a pleasant read with the life story of Helsinki.


Eva-Riitta Siitonen
Lord Mayor

Index | to the top